Menu Zamknij
rosiak-logo-białe

STACJA KONTROLI

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW POZNAŃ

Telefon: 61 8 154 410 | 61 8 154 411


Oferujemy pełna gamę badań technicznych okresowych oraz dodatkowych:

 • samochody osobowe
 • samochody ciężarowe
 • motocykle
 • autobusy
 • samochody i pojazdy zabytkowe
 • ciągniki rolnicze
 • przyczepy
 • naczepy
 • samochodów sprowadzonych z zagranicy
 • samochodów przystosowanych do zasilania gazem LPG
 • samochodów przystosowanych do przewozu osób TAXI
 • samochodów po wypadku, kolizji drogowej
 • samochodów z zabranym dowodem rejestracyjnym
 • samochodów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy (HAK)
 • wykonywanie tabliczek znamionowych
 • nabijanie numerów VIN

OPŁATY ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW


1.1. Motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł
1.2. Samochód osobowy , autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą , samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c. , pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. (1) 98,00 zł
1.3. Samochód ciężarowy i specjalny , ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 153,00 zł
1.4. Samochód ciężarowy i specjalny , ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c. , ciągnik samochodowy balastowy 176,00 zł
1.5. Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą 199,00 zł
1.6. Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. 40,00 zł
1.7. Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c 50,00 zł
1.8. Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. 70,00 zł
1.9. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c 78,00 zł
1.10. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. 163,00 zł
1.11. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. 177,00 zł
1.15. Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł
1.17. Tramwaj – wagon silnikowy 330,00 zł
1.18. Tramwaj – wagon przegubowy 395,00 zł
1.19. Tramwaj – wagon doczepny czynny 250,00 zł
1.20. Tramwaj – wagon doczepny bierny 110,00 zł
1.21. Trolejbus – badanie elektryczne (2) 115,00 zł
1.22. Motorower 50,00 zł
1.23. Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 zł

2.1. Skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł
2.2. Skuteczności działania hamulców tramwaju 120,00 zł
2.3. Skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu 50,00 zł
2.4. Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł
2.5 Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
2.6. Toksyczności spalin 14,00 zł
2.7. Poziomu hałasu 20,00 zł
2.8. Geometrii kół jednej osi 36,00 zł
2.9. Działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
2.10. Wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł

4.1. Określone usterki techniczne , warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) (4) 20,00 zł
4.2. Po wypadku , kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
4.3. Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł

5.1. Co do którego zachodzi podejrzenie , że nie spełnia określonych warunków technicznych (3) 20,00 zł
5.2. Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł

6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) 85,00 zł
6.5. Autobusu , który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 126,00 zł
6.6. Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł
6.7. W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym 82,00 zł
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
6.9 skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu  
A) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji) 60,00 zł
B) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika , że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł
6.10. W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu , mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00 zł
6.11. Pojazd , o którym mowa w art. 81 ust 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
6.12. Dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowym porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego 120,00 zł

7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego dociągnięcia przyczepy (1) 35,00 zł
7.2. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze (4) 21,00 zł
7.3. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób (4) 48,00 zł
7.4. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej (4) 41,00 zł
7.5. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego (4) 41,00 zł
7.6. Wykonanie numeru nadwozia 49,00 zł
7.7. Wykonanie numeru silnika 49,00 zł
7.8. Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 zł
7.9. Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych 82,00 zł
7.10. Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy (5) 255,00 zł

Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści:
,,przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub ,,HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1
i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli , pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia
punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami
bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu ,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

TACHOGRAFY CYFROWE


Firma Rosiak postanowiła poszerzyć swoją działalność o warsztat tachografów cyfrowych. Tym samym od 08-08-2011 posiada zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar nr UZC 28/2011 na dokonywanie kalibracji tachografów cyfrowych każdego typu ( Simens , actia SmarTach, Stoneridge, EFAS).

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie:

  • instalacji
  • aktywacji
  • sprawdzania
  • kalibracji
bosch-logo
mobil-logo
gulf-logo
wabco-logo
castrol-logo
valeo-logo
firestone-logo
luk-logo
continental-logo
kengst-logo